دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۳۸۱

برنامه N ساله Nام

من الان از جلسه امتحان ديناميک اومدم بيرون و يه راست اومدم سايت. آخه امتحان رو بهتر از اونی که فکر می کردم دادم. احتمال داره پاس کنم.
داره گريه ام در مياد. آخه ترم ديگه به شدت کمبود وقت دارم. بعضی از برنامه هام برای ترم بعد رو ببينين:
۱-نوزده بيست واحد درس، به شرط پاس شدن درسای اين ترم
۲- صحبت با يکی از استادهای کارگاه، برای اينکه ترم ديگه برم يه کارگاهی کارخونه ای جايی، يه ذره کار ياد بگيرم
۳- زدن چند اعلاميه در سطح شهر جهت سوء استفاده از احساسات پاک ملت متدين ايران! نه ببخشيد، جهت تدريس خصوصي
۴- انتشار حداقل سه شماره «راه بهتر»
۵- راه اندازی مجدد هفته نامه «پيک پرديس» به عنوان فراگيرترين نشريه دانشگاه (اون دفعه که همه وقتم رو گرفته بود. اين دفعه با اين همه کار، فقط ۹ شب تا ۷ صبحم مونده)
۶- دميدن خونی تازه در رگهای نشريه «واحه»
۷- ادامه نوشتن در اين خراب شده!
۸- شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشکده
۹- شرکت در انتخابات کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه و ايجاد يک ائتلاف سراسری در همه دانشکده ها با يه عده از دوستان (رفقای پيک) جهت فتح «سوله فرهنگي!» (به ساختمان مجتمع کانونها گويند)
۱۰- يادگيری زبان HTML
...
من بازم دچار اضافه وقت!!! شده ام. تازه يه سری مسائل ديگه هم هست که نگفتم D:
پا شم برم مقاومت بخونم. ممنون از دوستانی که معادلات می افتن. چون هم درديم ؛)
يا استاد! مددي!

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک