دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۸۱

آدمهای عجیب

از اين به بعد می تونيد به جای اين آدرس طولانی بلاگ اسپات، برای خوندن اين صفحه از آدرس زير استفاده کنيد
www.nicnam.tk
خيلی خوشحال شدم موقعی که ديدم باران، دوباره شروع به نوشتن کرده. می تونيد نوشته هاش رو از اين به بعد توی نوازنده دوره گرد بخونيد. ما که خواننده نداريم. خدا خواننده های اين يکی رو زياد کنه شايد به يه جايی رسيد.
چند روز پيش، بهروز يه چيز قشنگی گفت. بحث واحد فرهنگی بود، گفت توی جلسه های واحد، آدمايی ميان که اگه يه صفحه A4 و يه خودکار دست هر کدومشون بدی، می تونن نيم ساعته يه مطلب قابل چاپ بنويسن!» بعدشم می گفت با چنين نيروهايی حيفه که واحد هم مرده باشه و از اين جور حرفها! حيف که وسط امتحاناست، (و مثلا خير سرم دارم درس می خونم) وگرنه همين سوژه يه مطلب در حد خداااااااااااااااست که می شه ده سال! در موردش روده درازی کرد.
می گه به خدا توهين نکن! می گم من و اون اين حرفها رو با هم نداريم. گفتی هر چی دلت می خواد به من بگو، ولی به اين دور و بريات کاری نداشته باش (کار بدي) می گه که خدا بايد ارزش پرستش داشته باشه، نه رفاقت! نمی دونم
می خوام سرم رو بکوبم به کيبرد و خلاص! راحت شم.
آخرين اظهار نظر: آقای نيکنام! شما خيلی نهيليست شده ايد (نهيليست= احتمالا پوچ گرا)
دليل آخرين اظهار نظر: زمان چيست؟ گذشته که تمام شده و از بين رفته و وجود ندارد (عدم است) آينده نيز که هنوز نيامده و آن نيز وجود ندارد. ححظه ای بيش نيست و تنها مبدل اين دو عدم به يکديگر است!

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک