دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
جمعه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۸۱

نوازنده دوره گرد

به صدای دورشونده ی دوره گردی که زيرپنجره ات می نوازدوميگذردگوش ده.
باران

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک