دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
دوشنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۱

خبرگزاری وبلاگ

وبلاگ، در مقياس استانداردشان به عنوان فيلتری از اينترنت و به خصوص اخبار آن تعريف شده اند. نويسندگان وبلاگها، به عنوان قسمتی از بدنه جامعه و مردم معمولی، می توانند خبرنگارانی باشند که اخبار را، قبل از خبرگزاريهای بزرگ و بهتر و دقيق تر از آنان، در اختيار مخاطبان خود قرار دهند. به زودی اين وبلاگها خواهند بود که سرمنشا انتشار اخبار جنجالی اسرار مگو خواهند شد و از بزرگان دنيای اطلاع رسانی سبقت می گيرند.
يک گزارش تصويری از يک تجمع در دانشگاهمان تهيه کرده ام که می توانيد در اينجا ببينيد و بخوانيد. (لينک تصحيح شد)

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک