دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
جمعه ۱ فروردین‌ماه ۱۳۸۲

پيش‌بينی‌های سال گوسفند

عيده، دلم نمياد اگه اين روزها اومدی اينجا دو کلمه بخونی، يه چيزی بنويسم که گريه ات در بياد يا اينکه لب و لوچه ات آويزون بشه. ولی خب، من اينکاره نيستم ها! اگه خوندی و به جای خنده قاه قاه، گريه زار زار سر دادی، تقصير من نيست ها!
پيش بينی های سال گوسفند
يا
همه آنچه نمی دانستيد و نمی خواستيد بدانيد
در ادامه راه همگان که برای سال نو پيش بينی های فراوان می کنند و مردم با اعتماد به آنخها برنامه ريزی می کنند و دست آخر، همه چی برعکس می شود و حال امت شله زرد خور، گرفته؛ تصميم گرفتيم که اعتماد سازی را سرلوحه اهدافمان قرار داده و با انجام پيش بينی های دقيق، به درد بخور و باور نکردنی، شما را اساسی شگفت زده کنيم. فقط اگر اشتباهی شد، ايراد از بلاگر و هزار تا چيز ديگه بوده، ما نبوديم ها
تاريکيه!
۱- اين سال به نام سال گوسفند نام گذاری شده است. همه گوسفندها هم بسيار شاد و سرخوش و خندان دل های خود را وعده داده اند که به جای کمبوزه، کوپن پنير اعلام کرده اند که با خيار... چه شود!؟
مورد مهم: سنگکی سراغ داري؟ اداره ميراث فرهنگی چي؟
می خوای چيکار؟
يه نصف بربری می خوام برای صبحونه سلطنتی عيد، ميراث فرهنگي
نتيجه حياتي: اين باب طنز نويس نيست. گوسفندها هم ترکند!
۲- در رمان قابل چشم پوشی «قلعه حيوانات» نوشته جرج ارول، می خوانيم که شعار گوسفندها يک چيز بيشتر نيست
چهارپا خوب، دوپا بد!
با توجه به گوسفندی امسال، موارد زير محقق خواهند شد
الف- امسال گاوها گوشت انسان نمی خورند، زيرا ممکن است جنون انسانی بگيرند
ب- بودجه سازمان حفاظت از محيط زيست، تا سطح يک چهارم بودجه «مجمع جهانی اهل بيت» ترقی خواهد کرد و به همين دليل تمامی چهارپايان درمان می شوند و هر يک، دو بال در می آورند و چنگ به دست می گيرند. در مقابل شاخ های انسانها سبز خواهد شد تا نشان دهد دوپايان، ديوهای بدسرشتی بيشتر نيستند که فرشتگانی چهارپا نظير گوسفند، الاغ، کروکوديل، مرغ کرچ، سوسک حمام، وال، خيار دريايی، آميب و ... را سر می برند بيت:
بريد و دريد و شکست و ببست
يلان را ير و سينه و پای و دست
۳- يک نظريه قديمی در جامعه شناسی سياسی اجتماعی وجود دارد که می گويد: «مردم گوسفندند» پس چون امسال سال گوسفند است، پس امسال سال مردم نيز هست. به همين دليل امسال تورم کشور يا در حد ٪۳ تثبيت می شود يا آنکه به ٪۴۵ خواهد رسيد. در هر حال به نفع مردم خواهد بود. امسال مردم بر ضد معلمان تجمع خواهند کرد خبرنگار خبرگزاری ما مصاحبه ای را با يکی از شرکت کنندگان اين تظاهرات انجام داده بود که وی در پاسخ سوال ما گفت
«ما اينجا آمده ايم تا به معلمها بگوييم ما هم هستيم»
-يعنی شما با حرف آنها موافقيد و معتقديد بايد حقوق آنها افزايش يابد؟
«نخير آقا!اومديم بگيم ما هم هستيم. به ما هم بدين!»
-خب به معلما چه مربوط!؟
« نه ديگه، نگرفتی چی شد! اينا می خواستن تک خوری کنن، ما اومديم جلوی تک خوريشون رو بگيريم»
-خب پس حمايتتون از چيه؟ از اضافه شدن حقوق؟
«نه آقا! ما از معلمها حمايت می کنيم»
-ببخشيد شما فکر می کنيد مردم خرن؟
«خر!؟ نه خدا نکنه! کی گفته؟ مردم فقط يه کمی گوسفندن»
۳- در راستای ادامه قسمت قبلی و با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس، به طرزی کاملا تابلو امسال همه نمايندگان مجلس طرفدار مردم و خاطرخواه حقوق از دست رفته ملت (بخونيد گوسفندان) خواهند شد و ملت هم با گوسفندی هر چه تمام تر، بزترين ها را برای مجلس انتخاب می کنند
نظريه جانورشناسي: در گله حيوانات اهلی، معمولا پيشرو و سردسته، بز است.
نظريه فولکلوريک: بز آورديم
۴- آمريکا عراق را با خاک (بخوانيد افغانستان) يکسان خواهد کرد و پوز اهالی افلاک (بخوانيد ايران) را با پيشرفت های اين ممالک خواهد زد. صدام هم می ره پيش اسامه (پشت «ني» دونی، اونجا که دلبر خونه داره) نفت ارزان خواهد شد (تا حد کوکو سيب زميني) جيب مملکت خالی می شود. مجبور می شويم برای زندگی کردن و ورشکست نشدن، روزی سه مرتبه از فلسطينيان پشتيبانی کنيم (که نفت گران شود) امسال علاوه بر روسها، ترکها و افغانيها، عرب های سوسمار خور عراقی هم برای ما کلاس خواهند گذاشت. به دليل بی پولی مملکت واردات خودرو به سالهای بعد معوق می شود. پيکان آغاز پنجمين دهه توليدش را جشن خواهد گرفت... آمريکا کانادا را به عنووان دشمن صلح جهانی معرفی خواهد کرد (آخه هيچ کس نمونده بود) دليل وی هم برای خطر کانادا، سکونت نود درصد جمعيتش در ده درصد جنوبی خاک اين کشور و در همسايگی مرزهای آمريکاست!
...
پيش بينی های شخصي: ترم چهارم (ترم جاري) با افتادن از هيجده واحد از نوزده واحدم، رکورد جديدی در اين زمينه برپا خواهم کرد. همچنان در حسرت يک ريال درآمد خواهم ماند. يادگيری HTML همچنان جزو برنامه هايم خواهد بود. تمامی آشنايان در دانشگاه، دماغشان را عمل می کنند. انحراف بينی واگيردار شده است. اصغر به آمريکا فرار مغزها خواهد کرد. جيليل با يک حرکت گردن اعلام خواهد کرد «ما همچنان هستيم» واحه در صدد خوابوندن کل من برخواهد آمد و به شدت پوز يکی از طرفين دچار خوردگی خواهد شد. وهيد عاقبت به خير می شود. چشمانم را عمل خواهم کرد. وزنم در حدود بيست کيلو تغيير خواهد کرد (بالا يا پايين رفتنش مشخص نيست) در يک اقدام بی سابقه، در پنج انتخابات کانديدا می شوم و رای نمی آورم. همچنان انگشت اتهام ها به سوی من نشانه رفته خواهد بود. برای اولين بار در طول تاريخ! با ظاهر آراسته در جمع حاضر می شوم. شنيده ها حکايت از تعطيل بودن مجمع عمومی فوق، در آن روز دارد.
بسه ديگه!؟ به جای اين حرفها برين به گرانی علف و تيز نبودن چاقو و ساطور اعتراض کنيد که امسال گوسفند رو عشقه! مثل بز سرتون رو بندازين پايين و گوسفنديمون رو بکنيم. يکی منو نصيحت کنه شايد يه اتفاقی بيفته
از خنده روده بر شدين؟ نگران نباشين، گوسفند چهار تا معده داره
گوسفندتون ميمون باد

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک