دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
دوشنبه ۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۲

گاوها و آدم ها

سوال مهم:چگونه می‌توان در عرض کمتر از سی ثانيه مطلبی را خلق کرد و سپس آن را به عرصه عمومی برد؟
جواب بی‌اهميت:همين جوری مثل اين مطلب پايينيه
نتيجه الکي: هر چه کمتر وقت بگذاريد، نوشته شما عميق‌تر می‌شود.
نصيحت پدرانه: موقع ShutDown کردن کامپيوترتان مطلب بنويسيد يا قبل از نوشتن آن، سه روز قضای حاجت را ترک کنيد.
بقيه چيزها يادم رفت. اين‌ها رو بخونيد
سوسياليسم :دو گاو داريد.يکی را نگه می داريد.ديگری را به همسايهء خود می دهيد.
کمونيسم : دو گاو داريد.دولت هر دوی آنها را می گيرد تا شما و همسايه تان را در شيرش شريک کند.
فاشيسم : دو گاو داريد.شير را به دولت می دهيد.دولت آن را به شما می فروشد.
کاپيتاليسم : دو گاو داريد.هر دوی آنها را می دوشيد.شيرها را بر زمين می ريزيد تا قيمتها همچنان بالا بماند.
نازيسم : دو گاو داريد.دولت به سوی شما تيراندازی می کند و هر دو گاو را می گيرد.
آنارشيسم : دو گاو داريد.گاوها شما را می کشند و همديگر را می دوشند.
ساديسم : دوگاو داريد.به هر دوی آنها تيراندازی می کنيد و خودتان را در ميان ظرف شيرها می اندازيد.
آپارتايد : دو گاو داريد. شير گاو سياه را به گاو سفيد می دهيد ولی گاو سفيد را نمی دوشيد.
دولت مرفه : دو گاو داريد.آنها را می دوشيد و بعد شيرشان را به خودشان می دهيد تا بنوشند.
بوروکراسی : دو گاو داريد.برای تهيهء شناسنامهء آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می کنيد ولی وقت نداريد شير آنها را بدوشيد.
سازمان ملل : دو گاو داريد.فرانسه شما را از دوشيدن آنها وتو می کند.آمريکا و انگليس گاوها را از شير دادن به شما وتو می کنند.نيوزلند رای ممتنع می دهد.
ايده آليسم : دو گاو داريد.ازدواج می کنيد.همسر شما آنها را می دوشد.
رئاليسم : دو گاو داريد.ازدواج می کنيد.اما هنوز هم خودتان آنها را می دوشيد.
متحجريسم : دو گاو داريد.زشت است شير گاو ماده را بدوشيد.
فمينيسم : دو گاو داريد.حق نداريد شير گاو ماده را بدوشيد.
پلوراليسم : دو گاو نر و ماده داريد.از هر کدام شير بدوشيد فرقی نمی کند.
ليبراليسم : دو گاو داريد.آنها را نمی دوشيد چون آزاديشان محدود می شود.
دموکراسی مطلق : دو گاو داريد.از همسايه ها رای می گيريد که آنها را بدوشيد يا نه.
سکولاريسم : دو گاو داريد.پس به خدا نيازی نيست
پ.ن:خيلی برام تلخ بود. من از سينا خيلی چيزها ياد گرفته‌ام و خيلی بهش مديونم. از صميم قلب ازتون تمنا می‌کنم اون طومار رو امضا کنيد.

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک