دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
شنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۸۲

سرگذشت

با يک شوخی شروع شد.
با دو غم ادامه پيدا کرد.
با يک گريه پايان يافت

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک