دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
دوشنبه ۳ فروردین‌ماه ۱۳۸۳

Madness

I'm Mad! I'm really Mad and ... nothing else matter

من ديوانه‌ام. من حقيقتاً ديوانه‌ام و ... هيچ چيز ديگری مهم نيست

می‌دانی چرا!؟

شايد هزاران دليلش را بدانی و ندانی. اما اين يکی مهم‌تر است: «من تمامی شادی‌هايم را از دست داده‌ام. با هيچ چيز خوشحال نمی‌شوم و برای کسی هم شادی به ارمغان نمی‌آورم» و اين نشان يک آدم يا عاقل نيست.

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک