دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۸۵

جادوي واژگان

1- Letters make syllables. Syllables make words. Words make phrases and sentences and they make paragraphs, chapters and books. But which is the base? Of course your answer would be words. Word is the fundament of language and language is the main reason of human being society and civilization. That's why I say "Word is venerable"

۲- من زبان فارسي (يا پارسي) را در حد پرستش دوست دارم. چرا كه اين زبان مادري‌ام است. زباني كه از رودكي و پيشنيانش تا فردوسي و نظامي و مولوي و سعدي و حافظ گرفته تا نيما و سهراب و شاملو و اخوان، همه به آن تكلم مي‌كرده‌اند و سحر كلماتشان براي فارسي‌زبانان قابل درك است. اين زبان، زباني است كه بهتر از همه زبان‌ها بلدم حرف بزنم و بنويسم. اما زبان چيست؟

3- Language is nothing, but a tool. A way for human to share his/her ideas, thoughts, cogitations, experiences, feelings and needs with others. That's why we have civilization and development. Because human found a way to keep his knowledge and prevent the others from going in the way he'd gone. Language is utilizing sounds az the meanings. This is why I say it's not important which language we're speaking to. We can find similarity with people who are far away from us and live in another country, another culture and other circumstances. Because it's a tool and we're intelligent. This tool is extensible, but not as much or as fast as us.

۴- مي‌توانستم تمام اين‌ها را خيلي بهتر از اين انگليسي دست و پا شكسته، به فارسي بنويسم. اما نوشتن به زبان ديگر، تنها تلاشي بود براي نشان دادن اين كه يك ابزار، چيزي بيشتر از ابزار نيست. ممكن است در انجام بعضي وظايف، يكي قوي‌تر و ديگري ضعيف‌تر باشد. براي نمونه، فارسي براي قواعد شعر فارسي (قالب‌ها، قافيه و رديف و وزن‌هاي عروضي) بسيار مناسب‌تر از انگليسي يا ساير زبان‌هاي با ريشه لاتين است. در مقابل، ممكن است براي بيان برخي احساسات يا هماهنگي با مثلاً موسيقي راك، به هيچ وجه مناسب نيست. هيچ اجباري براي منحصر كردن خويش به استفاده از يك ابزار خاص وجود ندارد. مهم ارتباط است و بس

5- Animals use language too. But they restricted to body language. The advantage of human began from the time he innovated the verbal language. Non-verbal language is important, but it can never replace the verbal language. Prometheus did not give the fire to human, he gave us the language.

۶- روزي از خودم پرسيدم كه با اين همه نظم و نثر فارسي، چگونه است كه در كلمات و موسيقي انگليسي دارم خودم را پيدا مي‌كنم و با آن‌ها، بسيار ساده‌تر از شعر و موسيقي ايراني، هم‌ذات‌پنداري مي‌كنم؟ از خودم مي‌پرسيدم پس چرا نمي‌توان اين مفاهيم را روان و آسان، به فارسي بيان كرد؟ تمام اين‌ها تنها بخشي از جواب‌هايي بود كه پيدا كرده‌ام. اعتراف مي‌كنم خودم هم چندان به اين مسأله باور نداشتم. اما شايد زبان، بتواند نشانه‌اي از اين حقيقت باشد كه همه ما، انسان هستيم، فارغ از جنسيت، مليت، اعتقادات يا شرايط محيطي‌مان

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک