دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
یکشنبه ۱۹ اسفند‌ماه ۱۳۸۶

اطلاعیه

‌ ‌
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، جلسه دفاع پروژه کارشناسی: «برنامه‌ریزی چندهدفه ماشین‌آلات موازی با در نظر گرفتن تعمیر و نگهداری» ارائه‌کننده: بهرنگ تاج‌دین. استاد راهنما: دکتر کلاهان. استاد دفاع: دکتر ابوالبشری. دوشنبه 20 اسفند 1386، ساعت 11:30، کلاس 216. چکیده: برنامه‌ریزی ماشین‌آلات موازی (Parallel Machine Scheduling) به دو سؤال عمده پاسخ می‌دهد: الف) هر قطعه توسط کدام ماشین پردازش شود؟ ب) توالی تولید قطعات بر روی هر ماشین به چه ترتیب باشد؟ مقصود از پاسخ به این دو پرسش، بهینه ساختن تابع هدفی است که می‌تواند کاهش گستره زمانی تولید قطعات (Makespan)، کاهش هزینه‌های تولید، تولید به موقع (Just-In-Time) یا ترکیبی از این اهداف باشد. اما معمولاً در این برنامه‌ریزی، بحث تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات در نظر گرفته نمی‌شود و این برنامه، جداگانه تنظیم شده و اجرا می‌گردد. در نتیجه ممکن است که پس از اضافه شدن برنامه نگهداری، تخصیص قطعات به ماشین‌آلات و توالی کارها بر روی ماشین‌ها بهینه نباشد. در این پژوهش، ابتدا مدلی برای برنامه‌ریزی هم‌زمان تولید و نگهداری ماشین‌آلات موازی غیرهمسان پیشنهاد می‌شود. سپس با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری تبرید تدریجی (Simulated Annealing) دو مثال عددی از این مسائل را برای سه تابع هدف گستره زمانی، هزینه‌های تولید و مجموع وزن‌دهی شده این دو پارامتر حل می‌گردد. آن‌گاه نتایج حاصله با مدلی مقایسه می‌شود که برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری به طور مستقل از برنامه‌ریزی تولید انجام گرفته است تا توانایی‌ها و مزایای مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج، حاکی از قابلیت بالای مدل پیشنهادی و الگوریتم مذکور در بهبود جواب و تابع هدف است.

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک


یادداشت‌های شما:

تبریک می گم بالاخره تموم شد!

[ اندیشه ] | [دوشنبه، ۲۰ اسفند‌ماه ۱۳۸۶، ۶:۰۰ صبح ]


نوروز و ارائه پایان نامه توامان مبارک!

[ فرزاد ] | [سه شنبه، ۲۱ اسفند‌ماه ۱۳۸۶، ۶:۵۹ بعدازظهر ]